Din Kunde er IKKE din kilde til omsætning

Dine kunder er IKKE din kilde til omsætning. Vi har fået vendt det på hovedet. Og skabt et kapløb hvor kvantitet er lig med succes. Og vi har glemt, at vi er her med et formål. At vi dybest set er her for at udvikle os som sjæle. Og vi forestiller os at vi bare kan...

Frygt

Altovervældende, altopædende, frygtelige, frygt. Frygten for at miste. For at ændre sig, og for det ukendte. Magteløsheden, fremmedgørelsen, udelukkelsen. Sort, sort mørke og afgrundsdyb fortvivlelse. Sådan oplever rigtig mange den usikkerhed der lige nu præger...

Dualitet

Vi lever i spændet mellem universet og jorden. Med sjælen, i en fysisk krop. Grundlæggende er vi enten for meget det ene sted, eller det andet. Dvs, enten oplever du verden gennem dine 5 fysiske sanser, og ser det der er. (Liniært) Eller også oplever du verden gennem...