Healer Heal Thy Self

Portal til personlig udvikling

Ca 100% af alle sensitive der vælger at blive selvstændige, bruger deres business som portal til personlig udvikling.

Det er derfor de ender som eksperter på lige præcis deres felt.

Personlig udvikling er jo ikke at indsamle, sammensætte og videre bringe viden. Det er blot en lærings proces vi alle kan tage.

Nej, personlig udvikling er der, hvor du er inde at hente dig selv og din essens frem og finder ud af hvem du virkelig er. I det her tilfælde mens du driver din business.

Mod og faglighed

Din business som særlig sensitiv, handler stadig om din faglighed. Det du tilbyder behøver altså ikke have været en smerte for dig. Men at drive forretningen få den ud i verden, stå for det budskab du har og det der følger med. Alt det følelsesmæssige du skal igennem for at din særlige idé, din forretning og din essens kommer ud i verden. Dét er personlig udvikling.

Vejen frem til en bæredygtig business du kan leve af, er belagt med en masse mønstre, overbevisninger og måske frygt som du, for hver skridt du tager, skal kunne overvinde for at kunne tage det næste.

Og de som begynder den rejse, er nogle af de mest modige mennesker der findes.

Hist hvor vejen..

Tit kan du virkelig ikke se vejen før du begynder at gå.

Og ligeså tit føles det som om der virkelig ikke er noget som helst andet valg, end bare at begynde at gå.

Rigtig mange af dem der opsøger mig, har for længst opgivet at være i et 8-16 job.

Måske har de forsøgt sig med nedsat tid, eller orlov, i en periode.

Og rigtig tit har de været stress påvirket i større eller mindre grad, fordi de ganske enkelt ikke fungerer i en ufleksibel hverdag mellem mange mennesker.

Enkelte af dem har helt givet op. Og ser ikke anden udvej end at blive selvstændige for at kunne forsørge sig selv.

Så vejen til at trække et CVR nr går altså gennem frygt…

Gennem følelsen af utilstrækkelighed…

Og frygten for de ikke kan overkomme de helt basale ting i hverdagen.

De føler sig pressede og enormt ensomme.
Fordi det er den oplevelse de har af sig selv i det såkaldt normale rum.

Kun 20%

Men særligt sensitive tilhører en meget lille del af befolkningen, faktisk er der kun ca 20%, der er sensitive.

og med det at være sensitiv følger en række psykiske talenter der gør at de intuitivt mærker, ser, høre og ved meget mere end de andre 80%.

Det er altså ikke mangle på talenter, men for mange talenter der giver udslaget.

I lyst og nød

Men selv hvis beslutningen om selvstændig virksomhed kom fra lyst og fra en idé der bare må ud, er det at drive selvstændig virksomhed jo en udfordring.

Tilsæt så frygten for at hverdagen og livet vælter.
Mistilliden til egne evner og modstandskraft.

Det er her den personlige rejse starter.
Det er det der er den personlige udvikling.
rejsen frem mod det lys du indeholder.

Og rejsen ud af skyggerne du har givet dig selv.

Alle kan være selvstændige

Jeg mener seriøst at alle kan lære at drive virksomhed. Men det kræver mere end lyst og nød. Det kræver støtte, sparring, viden og redskaber der giver dig et fundament du kan bygge på.

Og det kræver overskud fra dine nærmeste, særligt for sensitive, et netværk der griber og holder os oppe når noget er svært eller økonomi og viden ikke rækker.

Og det kræver evnen til at bede om hjælp.

Der er ingen grund til at blive i frygtens ingen mandsland.

Glæde, overskud og frihed venter på dig.

Kærligst Sofiia

Signatur og Forfatterboks

Om forfatteren og ejerne af bloggen på SofiiaBjerre.dk

Du finder Sofiias Onlineforløb til Særlig Sensitive selvstændige her ”Lev af det du elsker”
Sensitiv selvstændig

Forløbet henvender sig til dig der overvejer at blive selvstændig, eller allerede er det, men kæmper med resultatet.Og metoden. Og fundamentet.

5 online moduler der viser dig de basis strukturer du skal implementere for, at din business kan vokse bæredygtigt, og blive en nærende oplevelse.

Du får adgang til det hele, når du har signet op (frigives 14.3-19), så du lynhurtigt kan have dit første konkrete produkt ude i verden.

Øvelser, erkendelser og et helt særligt energiarbejde gennem alle moduler, viser dig vejen til netop den måde, hvorpå du kan træde ud i verden, og dermed vejen til frihed og overskud gennem din business.

ebog særlig sensitiv & selvstændig

Særlig Sensitiv & Selvstændig?

" - Helt genialt at du kombinerer det at være sensitiv med at være selvstændig. Jeg føler mig så set".

Hent E-bogen her, og genkend vejen til succes gennem dine helt særlige talenter.

Du bytter med din email. 

Tak og velkommen! Jeg har dog lige brug for at du bekræfter din mail i det link vi lige har sendt til dig. Derefter kommer E-Bogen susende til dig. Bedste hilsner Sofiia