SOFIIA BJERRE

Intuitiv Rådgiver & Business Coach

for Særligt Sensitive Selvstændige

Din Kunde er IKKE din kilde til omsætning

Dine kunder er IKKE din kilde til omsætning. Vi har fået vendt det på hovedet. Og skabt et kapløb hvor kvantitet er lig med succes. Og vi har glemt, at vi er her med et formål. At vi dybest set er her for at udvikle os som sjæle. Og vi forestiller os at vi bare kan...

Frygt

Altovervældende, altopædende, frygtelige, frygt. Frygten for at miste. For at ændre sig, og for det ukendte. Magteløsheden, fremmedgørelsen, udelukkelsen. Sort, sort mørke og afgrundsdyb fortvivlelse. Sådan oplever rigtig mange den usikkerhed der lige nu præger...

Dualitet

Vi lever i spændet mellem universet og jorden. Med sjælen, i en fysisk krop. Grundlæggende er vi enten for meget det ene sted, eller det andet. Dvs, enten oplever du verden gennem dine 5 fysiske sanser, og ser det der er. (Liniært) Eller også oplever du verden gennem...

Stina for STYRKE og nærvær

Stina er Body Mind Mentor, for ambitiøse businesskvinder Jeg har efterhånden kendt Stina i mange år. Og jeg husker stadig første gang vi mødtes, hvor jeg mærkede den ro, der strømmede fra hende. Se blot billedet her. 👇👇👇👇👇 For...

Du skal møde Hanne

- Og læg godt mærke til hvad hun siger her. For i det daglige, er det ikke helt den her slags "synlighed" hun er kendt for. Hanne Østergård er Business og SEO-Mentor.   Dvs at det hun laver, foregår inde i maskinrummet af din business, så alt det du laver i fronten...

Fakta eller intuition

Dyb refleksion er et af de særlige talenter, hos sensitive. Den dybe refleksion gør os i stand til, intuitivt, at finde frem til løsninger der samler, hæver barren og udvider muligheder og resultatet for alle implicerede. I enhver situation. Og træner du den evne, gør...

Tydelighed giver flere kunder

Jeg ved det. Du har mange ord. Det er et af dine talenter, at være særligt specifik i tanke og tale. Og du har mange vinkler at se den samme ting fra. Det er derfor du er dygtig til det du gør. Og når du skal korte ned, synes du, at det er et kompromis. Og du er bange...

Veltilrettelagt

Du er nu tilmeldt... ”Du er nu tilmeldt xx forløb og har valgt at betale i rater af xx kroner” Den mail, med præcis den ordlyd, eller lign, har jeg (uha) modtaget en del gange efterhånden. Pyhh altså. En kombination af, at jeg ikke mente jeg vidste nok, ærlig og...

Det her må du ikke sige til din kunde..

- "Jeg skal jo også leve" ”Det var ellers en rigtig fin samtale. Og alt var kalibreret og helt i vatter, til det sidste CTA som jo dybest set var det vigtigste, nemlig dér hvor jeg skulle bede min kunde om, at investere i min hjælp. Sætte pris på min ydelse og...

Når det kendte er falsk tryghed

Når trygheden i virkeligheden er hverdagsdrama. Selvom det kendte ser trygt ud, og vanerne gør, at kroppen ikke reagerer og skejer ud, så kan det kendte være en helt uhensigtsmæssig coping-strategi. Jeg tilhører den gruppe af sensitive som typisk har knoklet derud af....