SOFIIA BJERRE

Intuitiv Rådgiver & Business Coach

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Alle kurser, produkter og uddannelser i denne shop udgår fra WISE Academy, Sofiia Bjerre, CVR nr. 3133 8921, c/o Sofiia Ellisabet Bjerre, Anders Larsensvej 129, 4300 Holbæk. Sofiia Bjerre kan kontaktes på sb@sofiiabjerre.dk. I shoppen kan der handles via kortbetaling i enkelt køb og abonnement, i webshop. Ved personlige sessioner modtages mobilepay og kontant, efterfølgende fremsendes kvittering og/eller faktura.

Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusive moms.

For alle køb i shoppen forventes du selv at kontakte os, hvis du skifter kort.

Betalingsbetingelser vedrørende uddannelser, kurser, foredrag og coaching

Uddannelse, kurser og workshops afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis kurser eller workshops skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur, eller anvises en ny dato.

Tilmelding og afbestilling:

Produkter, 1:1 Sessioner, kurser, forløb og uddannelse bookes og betales via webshoppen, betales fuldt ud når de bestilles via link i shoppen, eller umiddelbart inden afslutning af sessionen på mobilepay eller kontant. Forløb, kurser og uddannelse kan betales i rater, dog kun rater ved abonnements tilmelding via kort fra shoppen.

Tilmelding og bookinger bindende, så snart 1. rate er betalt.

Hvis du afbestiller inden 30 dage før kursusstart, får du normalt hele det indbetalte beløb retur. Hvis du afbestiller inden 8 dage, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 10 % af den samlede kursuspris inklusive moms, samt fradraget en fast oplyst pris for kursusmaterialer der allerede er bestilt. Hvis du vil afbestille, når der er under otte dage til kursusstart, har du følgende valgmuligheder: Du kan sende en anden end dig selv, eller veksle din betaling til andre produkter, sessioner eller forløb i shoppen. Når der er otte dage eller derunder til kursusstart, kan du ikke længere få pengene retur.

Køb af coachingsessioner er bindende. Du kan ændre din tid op til 24 timer inden din aftale. Hvis du aflyser indenfor 24 timer før din session, kan vi finde en ny dato. Vi betaler ikke pengene retur. For coaching eller mentorforløb, der indeholder mere end en session, og som udsættes eller afbrydes undervejs, skal de resterende sessioner benyttes indenfor 6 mdr. Ellers bortfalder de og pengene betales ikke retur. Hvis vi mod forventning bliver nødt til at aflyse en coaching session, erstattes den med en ny.

Alle sessioner afholdes på telefon eller virtuelt via sikkert medie medmindre andet er specifikt aftalt. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon el skypeforbindelse.

 

Betalingsbetingelser vedrørende produkter

Online-produkter bliver leveret digitalt via link i e-mail fra en læringsplatform, eller som online live elementer i dertil rettede online forums. De fysiske produkter leveres med post. Levering af online-produkter sker som oftest i løbet af få minutter. Levering af de fysiske produkter sker i løbet af 5-14 hverdage.

Der er 14 dages returret fra den dag, du har købt et fysisk produkt. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på sb@sofiiabjerre.dk, hvis produktet er intakt, får du alle pengene tilbage. Der gives ikke penge retur for online produkter.

Udløber dit kort, eller skifter du kort i løbet af et onlineforløb købt via abonnement/ratebetaling, har du pligt til at skifte kortet rettidigt i forhold til næste trækning. Sker dette ikke er WISE Academy berettiget til at opkræve det fulde restérende beløb på én gang uden hensyntagen til tidligere aftale. Handelsbetingelser for onlineforløb er i øvrigt gældende.

Rettigheder

Sofiia Ellisabet Bjerre har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, coaching og uddannelser. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig, og må ikke videredistribueres eller benyttes i anden undervisningssammenhæng. Ophører vores abonnement på en læringsplatform hvor dit materiale ligger, vil du altid blive adviseret i god tid til at hente dit materiale ned til dig selv.

Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Sofiia Ellisabet Bjerre´s virksomhed. Sofiia Ellisabet Bjerre må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Ansvar:
Den viden jeg videre giver, er indsamlet på kurser, i bøger, onlinemedier og gennem erfaring, og er herfra pakket i mine ord og koncepter. Jeg er uden ansvar for den måde du bruger eller opfatter budskaberne på. I den udstrækning det er muligt, er der til enhver tid referencer på anvendte modeller og citater.


Ethvert erstatningsansvar, som Sofiia Ellisabet Bjerre måtte pådrage sig i relation til egne produkter, kurser, coaching, uddannelser og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab. Sofiia Ellisabet Bjerre skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Sofiia Ellisabet Bjerre har handlet simpelt uagtsomt. Sofiia Ellisabet Bjerre´s erstatningsansvar for direkte skade og tab er til enhver tid begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Persondatapolitik:

Se dette link

Sprog:

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Sofiia Ellisabet Bjerre kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Lovvalg og værneting:

Uoverensstemmelser mellem Sofiia Ellisabet Bjerre og køberen skal afgøres efter dansk ret ved retten i Holbæk som første instans.

© 2021 Sofiia Ellisabet Bjerre. Alle rettigheder forbeholdes. WISE Academy, Sofiia Bjerre, Anders Larsensvej 129, 4300 Holbæk, CVR-nr 3133 8921